Aquacov

A szárazság egyelőre csak kisebb problémákat okoz

Image Description

„Az üzemeltetés szempontjából nagy baj nem fenyegeti a Közüzemek Rt. által működtetett hálózat javarészét. Kisebb gondok azonban jelentkeztek már Szalomér, Sepsiszentkirály és Gidófalva esetében, itt a szárazság fokozódása jelenthet komolyabb gondot Szitabodza és Zágonbárkány esetében sem ideális a helyzet.” Mondta el Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezérigazgatója.

„Kezdjük annak tisztázásával, hogy miért van gond a fent említett településeken: a hálózat tervezése nem felelt meg a már akkor is érvényben lévő szabványoknak, ezért a kritikus időszakokban itt jelentkeznek problémák. Itt az elsődleges szempont, hogy az öntözés nincs beleszámítva a vízszükségletbe – ahogy a világon sehol, hiszen ivóvízzel egyes országokban törvény által tiltott, másokban pedig csak ajánlás szinten, de jelzik, hogy otthoni fogyasztás, állatok itatása és ipari felhasználáson kívül felhasználni, csak akkor szabad, ha van fölösleges víz. Ez hangsúlyosan érvényes az öntözésre. Szalomér esetében ez egy civilek által kivitelezett hálózat, amit azért vettünk át, hogy legyen lehetőség baj esetén beavatkozni, pl. ha elromlik a pumpa. Mivel a tervezés pillanatában az akkori megrendelők nem vették figyelembe az öntözést, nyilvánvaló, hogy a megnövekedett fogyasztásnak nem tud a hálózat eleget tenni, a nyomás annyira leesik, hogy nem indul be a pumpa. Ezt a múlt hét során megoldották a kollégák. Szentkirály esetében is hasonló a helyzet – bár Illyefalva tudtunk szerint a Saligny-tervből nyert vízvezetésre fejlesztési
alapot, ezért ott hosszú távon nem lesz probléma. Gidófalván, Étfalva-Zoltánban a tavaly is volt gondunk a vízellátással, az öntözések miatt nem volt elegendő víz a tartályban – a rendszer kapacitása nem volt öntözésre is tervezve” – fejtette ki Kozsokár Attila.

Az ivóvíz öntözésre történő hasznosítását a legtöbb országban törvény tiltja, a mezőgazdaságban is más jellegű megoldásokat alkalmaznak. „A lakókat arra kérjük, hogy ezeken a településeken próbálják az öntözést mellőzni, vagy nem vezetékes vízből megoldani. Reményeink szerint nem tart sokáig ez az állapot, de addig is vegyék figyelembe, hogy a távolabbi szomszédoknak segítenek, akiknek alig vagy egyáltalán nincsen víznyomásuk. A legsötétebb változatban is az fordulhat elő, hogy bizonyos órákban el kell zárnunk a vizet, ahogy az ország több megyéjében is teszik, bár hangsúlyozom, reményeink szerint ez nem következik be, ehhez azonban elengedhetetlen a lakosság támogatása. Az ivóvíz öntözésre használása vízpazarlás, erre sokkal szerencsésebb az esővizet hasznosítani: ezt első sorban a jövőre nézve mondom, hiszen az EU is ilyen irányú stratégiát szorgalmaz, ami azt jelenti, hogy nemsokára eljöhet annak is az ideje, hogy nálunk is törvénnyel tiltják az ivóvizes öntözést” – fogalmazott az igazgató.

Arról, hogy gyakorlatban miként nyilvánul meg az öntözés által okozott probléma a legjobb példa Uzon és Szentivánlaborfalva, illetve Étfalva-Zoltán. Az előbbi esetében a nyomásprobléma, ami jelentősebb, az utóbbi esetében a hétvége során a víz zavaros volt, hiszen az alacsony nyomás miatt a szűrők sem tudtak hatékonyan működni. Az ok az öntözésre felhasznált mennyiségben keresendő: Sepsiszentgyörgy, Uzon, Kökös, Illyefalva esetében januárhoz képest több mint 6000 m3-el emelkedett meg a fogyasztás június során, de Uzon és Gidófalva községekben is több mint 50%-al nőtt az elfogyasztott vízmennyiség.

A vízhasználatra vonatkozó törvény, eredeti, román nyelven: (LG. 107/ 1996 actualizată) apa potabilă este destinată strict pentru alimentarea populației, a animalelor și pentru asigurarea igienei și sănătății populației. Apa potabilă distribuită organizat poate fi utilizată şi în alte scopuri, însă numai dacă s-a asigurat satisfacerea integrală a cerinţelor populaţiei, animalelor şi a activităţilor care necesită apă de această calitate.