Aquacov

A víz- és csatornahálózat korszerűsítése Háromszéken

Image Description

Várhatóan csak idén sikerül lezárni Háromszék legjelentősebb értékű, európai uniós forrásokból finanszírozott beruházását: négy város ivó- és szennyvízhálózatának korszerűsítését. Az Aquacov Közösségek Közti Társulás és a Közüzemek által véghezvitt, számos helyszínen zajló munkálatokat csak Sepsiszentgyörgyön sikerült majdnem teljesen befejezni, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón továbbra is akadályokba ütközik a fejlesztés.

Más uniós támogatású beruházásokhoz hasonlóan a víz- és csatornaházat korszerűsítését is legkésőbb júliusig be kell fejezni, másképp a részleges vagy teljes visszafizetést kockáztatják. Kivétel Bodzaforduló, ahol a munkálatok egynegyedét újraütemezik. Más EU-s programtól eltérően a december 31-éig meg nem valósított beruházások nem a közbeszerzési eljárás miatt maradtak el, az ország más térségeihez hasonlóan Kovászna megyében is késve, akadályokkal indult el ez a projekt – tájékoztatott Kozsokár Attila, a regionális szolgáltató, a sepsiszentgyörgyi Közüzemek aligazgatója. 

Részleges teljesítés
A teljes korszerűsítés végül kevesebből valósult meg, mint amit a támogatási szerződésben aláíráskor rögzítettek: a tervezett 271 millió helyett 236 millió lejből, megközelítőleg tehát 54,5 millió euróból. December 31-éig 44,2 millió eurót költöttek el a rendelkezésre álló támogatásból, a projekt összértéke valamivel magasabb, de nem haladja meg a 60 millió eurót. Kozsokár hozzátette: az el nem számolható költségekre előirányzott összegből – 27 millió lej – még egy banit nem költöttek, és várhatóan nem is kell hozzányúlniuk. 
A sepsiszentgyörgyi szennyvíztisztító közel 56 millió lejből épült, s már csak az udvaron áthaladó úton kell elteríteni a második aszfaltréteget. A kézdivásárhelyit még hamarabb, novemberben átvehették a kivitelezőtől, korszerűsítése 21 millió lejbe került. 
A víz- és csatornahálózat fejlesztése Sepsiszentgyörgyön haladt a legjobban: 23 millió lej költséggel szinte teljes egészében felújították, kibővítették a hálózatot. Hatvan utcát érintett a munka, 39-ben vezetékcsere zajlott, 14-ben az ivóvíz-hálózatot bővítették, 21-ben a szennyvízhálózatot. Negyven kilométernyi vezetéknél kevesebbet fektettek le, mert az önkormányzat pár utcában korábban már megoldotta a közműcserét.
Kézdivásárhely és Kovászna vezetékeinek cseréjét 23,3 millió lej értékben foglalták szerződésbe,   közel kilencven százalékban befejezték a munkát. Kézdivásárhelyen is kevesebb pénzre volt szükség. A felső-háromszéki városban pár utca aszfaltozása elmaradt, de egy akadályon nem tudtak túllépni: az oroszfalusi oldalon lévő volt szennyvíztisztítóhoz vezető nyomóvezetéket nem sikerült lefektetni egy magánterületen, mintegy kétszáz méteres szakaszon.
Több mint 54 millió lejbe kerül a három város kútjainak, vízházainak és a kapcsolódó nyomóvezetékek kor­szerűsítése, a versenytárgyalást egy német nagyvállalat nyerte, a munka majdnem kilencven százalékát elvégezték. Kovásznán a Nagy-Bászkán található vízbefogót kellett korszerűsíteni, valamint a Kommandó és a kovásznai vízház közötti 13 kilométernyi nyomóvezeték is cserére szorult, illetve a vízháznál további munkálatokat kellett elvégezni. Kozsokár szerint itt több a fennakadás, amelyeket júliusig kellene megoldani. Sepsiszentgyörgyön egy helyi vállalat a kivitelező, jól teljesített, mindössze a kutak korszerűsítése, illetve újabbak fúrása maradt az idénre. Összesen négy mélyfúrású kutat sikerült befejezni. A megyeszékhely környékén egyébként mintegy ötven ilyen kút található, ezekből legtöbb húsz üzemel állandóan, a korszerűsítés pedig tízet érintett. 
A legjelentősebb problémt Bodzaforduló jelenti. A szennyvízkezelő állomást 17,5 millió lejből újították fel, ezzel közel kilencven százalékban végeztek, ellenben az ivó- és szennyvízhálózat korszerűsítésének még a felét sem sikerült befejezni. Kozsokár Attila szerint a jelentős lemaradás a kivitelezővel (OMS Románia) adódott problémák számlájára írható, fejetlen módon, rendszertelenül dolgoztak, a késés miatt csúszott a kifizetés is, így pénzügyi gondjaik támadtak, a szerződésbontás lehetősége is felmerült, de pályázatról lévén szó, erre végül nem került sor. A regionális szolgáltató egyébként már kérte, hogy a beruházás egy részét (nagyjából 4,5 millió lej értékben) ütemezzék át a következő uniós költségvetési ciklusra. Az aligazgató úgy látja, a bodzafordulói helyzet kivételével az elkövetkező öt és fél hónap elegendő lehet az elmaradt munkálatok lezárására, ugyanakkor a tervezett költségekhez képest máris csökkentek a kiadások, emellett több kivitelezőt megbírságolnak a határidők be nem tartása miatt.

Tisztább víz, kisebb veszteség
A fent leírt beruházások legfontosabb hozadéka a vízminőség javulása, illetve lakossági szempontból legalább annyira lényeges a hálózati veszteségek csökkenése – állítja Kozsokár Attila. A víz minőségében Kézdivásárhelyen hoz újat a beruházás, ahol évek óta  elégedetlenek a fogyasztók. Itt most más technológiával kezelik az ivóvizet, amelynek az új hálózat miatt is javult a minősége. Kézdivásárhelyen egyébként a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a felszínre hozott víz alig  tért el a borvizektől – például vastartalom tekintetében –, ráadásul a régi hálózatba szennyeződések is bekerültek, így jogosak voltak a lakossági panaszok – magyarázta Kozsokár. A projektben pontosan meghatározott, hogy a négy városban milyen mértékben kell csökkennie a hálózati veszteségnek. Átlagosan tízszázalékos a csökkenés: a veszteség az eddigi 33–34 százalékról 24–25 százalékra mérséklődött. Sem minőség, sem veszteségek tekintetében nem lehet tökéletességre törekedni – hangsúlyozta –, mivel a beruházások nem jelentik a hálózat teljes felújítását, azaz nem minden vezetéket cseréltek ki, állapottól függően zajlott a korszerűsítés, amely a magánterületen lévő vezetékekre nem terjedt ki.

Spórlás után újabb beruházás
Az Aquacov már 2014 második felében jelezte a pályázati hatóságnak, hogy mintegy 27 millió eurónyi támogatást megspórolhatnak a kivitelezési és más szerződések megkötése után. A környezetvédelmi tárcától kiszivárgott, ezt az összeget átirányíthatják egy olyan projektre, amelynek műszaki tervei már elkészültek, és rövid idő alatt kivitelezhető. A környezetvédelmi minisztériumtól érkező felajánlásból korszerűsítik Kilyén és Szotyor csatorna-, valamint Csomakőrös ivóvízhálózatát, a felújítás Kézdivásárhely környéki falvakat is érint, továbbá lehetővé teszi 13 nehézgép, több kisebb jármű és felszerelés közüzemek számára történő beszerzését. Ebben a második beruházásban, melynek megvalósítására egy év sem maradt, a hálózatépítési szerződések jelentik a legnagyobb értéket, ez a 17 millió eurót is meghaladja. Noha elkezdődtek a munkálatok, és elég jól haladnak a kivitelezők, a program lezárási határideje június 30. Amennyiben azonban nem sikerül a pályázati hatóság által elvárt mutatókat teljesíteni, megtörténhet, hogy a támogatási összeg egy részét vissza kell fizetni. Kozsokár szerint a kisebb vállalások (Kilyén, Szotyor és Csomakőrös) teljesíthetőek, viszont Kézdivásárhelyen kevés az esélyük, hiszen ott a tervezett hálózat 41 kilométeréből mindössze 17 készült el. 
Jelentős a hálózat karbantartásához szükséges járművek, markolók beszerzése, de két mozgó laboratóriumot is vásárolnak, amelyek egyrészt a vezetékek meghibásodásánál, a veszteségek azonosításánál tesznek jó szolgálatot, másrészt pedig csökkentik a javítási időt.

Forrás: Háromszék független napilap