Aquacov

Indul a megyei vízszolgáltató

Image Description

Júliustól már egyazon vízszolgáltató látja el megyénk négy városát, de lényeges változást csak három év múlva fog észlelni a lakosság: addig tart a rendszer kiépítése és korszerűsítése, mégpedig nagyrészt uniós alapokból. A tervezett beruházások összértéke 68,3 millió euró, ebből két százalék hárul az önkormányzatokra, tizenhárom pedig a kormányra. Ha minden jól megy, 2013-ban városaink vízgazdálkodása — a tiszta ivóvíz biztosításától a szennyvíztisztításig — megfelelő szintre juthat.

Mindehhez elég hosszas előkészületekre volt szükség, előbb létrehozták az Aquacov nevű közösségfejlesztési egyesületet — ebben a megyei tanács mellett Sepsiszentgyörgy, Kézdivá­sárhely, Kovászna és Bodzaforduló vesz részt alapítóként, de bármelyik település csatlakozhat még —, aztán a regionális vízszolgáltatót (a megyeszékhelyi közüzemekből, némi átalakítással), mindkettőt annak rendje-módja szerint bejegyeztették, megkötötték a szerződést, és — mintegy féléves késéssel, amit az érdekelt önkormányzatok közötti lassú egyeztetéssel magyaráznak — beálltak abba a sorba, ahol még huszonegy megye vár kedvező elbírálásra. Háromszék nagyjából a középmezőnyben helyezkedik el, ide még kellene jusson a pénzből.

Az összefogásra azért volt szükség, mert a fejlett államokban hatékonyabbnak bizonyult a térségi ellátás, és külön-külön egyik városnak sem lett volna esélye ilyen mértékű támogatásra. Mivel mindegyik település más-más állapotszintről indul, más-más munkálatok élveznek elsőbbséget, a legnagyobb tételek azonban mindenütt a szennyvízzel — csatornázással, derítéssel — kapcsolatosak. Hosszú távon a falvakat is ebbe a rendszerbe kívánják bevonni — Sepsiszentgyörgy környékén jó néhányat már csatlakoztattak —, Barótnak is csak egy tanácshatározatra van szüksége a csatlakozáshoz. A résztvevők anyagi és szakmai hozzájárulásuktól függő mértékben részvényesek az új szolgáltatóvállalatban, amelynek kezdő tőkéje 1,7 millió lej; ebből 900 000 lejjel (52 százalék) a megyeszékhely szállt be, 300 000-rel Kézdivásárhely, 150—150 000-rel Kovászna és Bodzaforduló, 200 000-rel pedig a megyei tanács. Idővel egységes megyei díjszabást terveznek, pár évig azonban még a helyi tanácsok fogják megszabni az ivóvíz és a csatornázás árát; azaz egyelőre csak annyit fognak mindebből érzékelni a városlakók, hogy augusztus 15-e után más állítja ki ugyanazt a vízszámlát. A kézzelfogható munkálatok (vezetékek elhelyezése stb.) legjobb esetben jövő tavasszal kezdődnek, és legalább három évig lesznek feltúrt utcák, árkok és földhányások azért, hogy valóban városi vízgazdálkodással rendelkezzünk.

Forrás: Háromszék független napilap